Hemen Ara Yol Tarifi
Turkey

Çevre Koruma ve Atık Yönetimi Politikası

Çevre Koruma ve Atık Yönetimi Politikası

ÇEVRE KORUMA VE ATIK YÖNETİMİ POLİTİKASI

İşletmemizde çevreyi koruyor, kirliliğini önlüyor ve çevreye olan olumsuz etkilerimizi azaltarak korunmasına önem veriyoruz.

Bunun için;

• Yasal düzenlemelere uyar ve çevresel etkimizi azaltmaya çalışırız.

   • Atıklarımızı kaynağına, gruplarına ve tehlike sınıflarına göre etkin bir şekilde ayırmaya özen gösteririz.

• Tehlikeli madde ve kimyasalların sadece gerektiğinde ve gerektiği kadar kullanılmasının hem çevreye olan olumsuz etkileri hem de atık miktarını azaltacağını biliyoruz,

• İşletmemizde satın aldığımız malzemelerde "geri dönüşüm" ve "çevre dostu" etiketi taşıyan malzemeleri tercih ederek doğanın korunmasına katkıda bulunuruz. Yeniden kullanım fırsatları yaratmaya çalışırız,

• Kağıt, peçete, tuvalet kağıdı, ambalaj gibi tek kullanımlık malzemeleri gerektiği kadar kullanıyor ve doğaya daha az atık bırakmaya özen gösteriyoruz,

• Atıkları özelliklerine göre ayrı alanlarda doğru şekilde depolar, yasal depolama sürelerini aşmadan lisanslı/yetkili firmalara teslim eder ve kayıtlarını tutarız,

• Suyu, enerjiyi ve tüm doğal kaynakları tasarruflu kullanmaya çalışırız. Bu duyarlılığımızı çalışanlarımız, misafirlerimiz ve tedarikçilerimiz ile paylaşıyoruz.

• Çevre yönetimindeki performansımızı ölçüyor, bu verileri hedeflerle izliyor ve performansımızı iyileştirmeye çalışıyoruz.

• Çalışanlarımızı çevre konusunda eğitmeyi ve farkındalıklarını artırmayı hedefliyoruz.


ENVIRONMENTAL PROTECTION AND WASTE MANAGEMENT POLICY

In our business, we protect the environment, prevent its pollution, and attach importance to its protection by reducing our negative effects on the environment.

For this;

• We comply with legal regulations and try to reduce our environmental impact.

  • We take care to effectively separate our waste according to its source, groups and hazard classes.

• We know that using hazardous substances and chemicals only when necessary and as much as necessary will reduce both the negative effects on the environment and the amount of waste,

• We contribute to protecting nature by choosing materials with "recycling" and "environmentally friendly" labels in the materials we purchase in our business. We try to create reuse opportunities,

• We use disposable materials such as paper, napkins, toilet paper and packaging as much as necessary and take care to leave less waste to nature,

• We store wastes correctly, in separate areas according to their characteristics, deliver them to licensed/authorized companies without exceeding the legal storage time limits, and keep their records,

• We try to use water, energy and all natural resources economically. We share this sensitivity with our employees, guests and suppliers.

• We measure our performance in environmental management, monitor this data with targets and try to improve our performance.

• We aim to educate our employees about the environment and increase their awareness.