Hemen Ara Yol Tarifi
Turkey

Çocuk Hakları Politikası

Çocuk Hakları Politikası

ÇOCUK HAKLARI POLİTİKASI

Çocuklar bize geleceğin emanetleridir. Onları bir birey olarak tanımak, haklarına saygı duymak, her türlü psikolojik, fiziksel, ticari vb. sömürüye karşı gözetmek ve korumak öncelikli sorumluluğumuzdur.

Bunu sağlamak için;

·         Kendi kurumlarımızda çocuk işçi çalıştırılmasına müsaade etmez ve tüm iş ortaklarımızdan da aynı hassasiyeti bekleriz.

·         İşletme içerisinde çocukların gelişimine katkıda bulunan, düşünce ve isteklerini, duygularını rahatça ifade edebilecekleri, kendilerini özgür ve rahat hissedecekleri ortamlar/imkanlar sunarız.

·         Çalışanlarımıza, çocuk istismarının önlenmesi ve fark edilmesi konusunda eğitimler veririz.

·         Çocukların katıldıkları aktivitelerde yetişkin gözetimi altında olduklarından emin oluruz.

·         Çocuk haklarının korunması konusunda farkındalık yaratmak için eğitimler düzenler ve ilgili projelere destek veririz.

·         Çocuklar ile ilgili şüpheli eylemlere şahit olduğumuzda öncelikle otel yönetimine bilgi verir, gerekli görülen durumlarda resmi kuruluşlardan yardım isteriz.CHILDREN'S RIGHTS POLICY

Children are our legacy to the future. Knowing them as individuals, respecting their rights, all kinds of psychological, physical, commercial, etc. It is our primary responsibility to protect and protect against exploitation.

To ensure this;

• We do not allow child labor in our own institutions and expect the same sensitivity from all our business partners.

• We provide environments/opportunities within the business that contribute to the development of children, where they can easily express their thoughts, wishes and feelings, and where they feel free and comfortable.

• We provide training to our employees on preventing and detecting child abuse.

• We make sure that children are under adult supervision in the activities they participate in.

• We organize trainings and support relevant projects to raise awareness about the protection of children's rights.

• When we witness suspicious actions regarding children, we first inform the hotel management and ask for help from official organizations when deemed necessary.