Hemen Ara Yol Tarifi
Turkey

Enerji Verimliliği Politikası

Enerji Verimliliği Politikası

ENERJİ VERİMLİLİĞİ  POLİTİKASI

Dünyamızı olası tehlikelerden korumak için enerjimizi verimli kullanıyor ve enerji sarfiyatımızı azaltmak için hedefler belirliyoruz.

Bunun için;

·         Hem doğaya karşı sorumluluklarımız hem de yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek üzere ulusal ve uluslararası standartları, yasa ve düzenlemeleri takip eder, enerji kullanımını azaltma ve/veya enerji tüketim performansımızın sürekli iyileştirilmesini sağlayacak çalışmaları gönüllü olarak yürütür, çalışmalarımızın sonuçlarını takip ederiz.

·         Hedefler koyar, çalışanlarımızın da katılımını sağlamak amacıyla eğitim programlarımızda enerji verimliliğine yer veririz.

·         Tüm paydaşlarımızla enerji yönetimi konusunda ortak amaçlar ve sonuçlar yaratmak üzere iş birliği yapmayı önemseriz. Bu konularda misafirlerimiz, çalışanlarımız, ziyaretçilerimiz ve tüm iş ortaklarımız ile birlikte topyekûn bir farkındalık ve bilinç seviyesine ulaşılması adına etkileşimimizi sürdürmeye çalışırız.

·         Enerji verimli uygun ürün, ekipman, teçhizat ve teknoloji alternatiflerini araştırıp bulmaya, satın almaya ve kullanmaya çalışırız.

·         Enerji Yönetim Sistemimizi dokümante etmeyi, tüm departmanlarımıza yaymayı, gerektiğinde güncellemeyi, gözden geçirmeyi ve sürekli olarak iyileştirmeyi hedefleriz.

·         Enerji risklerini veya enerji kısıtı gibi doğabilecek acil durumları değerlendirir, alınabilecek önlemleri planlarız.

 

 

 

 

 

ENERGY EFFICIENCY POLICY

To protect our world from possible dangers, we use our energy efficiently and set goals to reduce our energy consumption.

For this;

• In order to fulfill both our responsibilities towards nature and our legal obligations, we follow national and international standards, laws and regulations, voluntarily carry out work to reduce energy use and/or continuously improve our energy consumption performance, and monitor the results of our work.

• We set targets and include energy efficiency in our training programs to ensure the participation of our employees.

• We attach importance to collaborating with all our stakeholders to create common goals and results in energy management. We try to continue our interaction with our guests, employees, visitors and all business partners in order to reach an overall level of awareness and consciousness on these issues.

• We try to research, find, purchase and use suitable energy-efficient products, equipment and technology alternatives.

• We aim to document our Energy Management System, disseminate it to all our departments, update, review and continuously improve it when necessary.

• We evaluate energy risks or emergencies that may arise, such as energy constraints, and plan the measures that can be taken.