Hemen Ara Yol Tarifi
Turkey

Kadın Hakları ve Cinsiyet Eşitliği Politikası

Kadın Hakları ve Cinsiyet Eşitliği Politikası

KADIN HAKLARI VE CINSIYET EŞITLIĞI  POLİTİKASI

İşletmemizde cinsiyet eşitliğine önem veririz. 

Cinsiyet farkı gözetmeksizin tüm çalışanlarımızın sağlık, güvenlik ve refahlarını sağlarız.

Kadınların iş gücüne katılımını tüm departmanlarımızda destekler, eşit fırsatlar sunarız.

Cinsiyet ayrımı yapmadan «eşit işe eşit ücret» politikası ile hareket ederiz.

Eşitlik ilkesi gözetilerek görev dağılımı yaparız.

Kariyer fırsatlarından eşit düzeyde faydalanılması için gerekli ortamı sağlarız.

Eğitim politikaları oluşturur, kadınların katılımına ve farkındalığın artmasına destek oluruz.

İş-aile yaşam dengesini koruyan çalışma ortamı ve uygulamalarını oluştururuz.

Kadınların şirket yönetiminde olmaları için destek verir, eşit fırsatlar sunarız.

Kadınların hiçbir şekilde istismar, taciz, ayrımcılık, bastırılma, zorlama, iftira vb. durumlara maruz kalmasına müsaade etmeyiz. Dünyaya ve kurumumuza kattıkları değerin daima farkında olur ve varlıklarını destekleriz.WOMEN'S RIGHTS AND GENDER EQUALITY POLICY

We attach importance to gender equality in our business.

• We ensure the health, safety and welfare of all our employees, regardless of gender.

• We support women's participation in the workforce in all our departments and provide equal opportunities.

• We act with the policy of "equal pay for equal work" without discrimination of gender.

• We distribute tasks by taking into account the principle of equality.

• We provide the necessary environment to benefit from career opportunities equally.

• We create education policies and support women's participation and raising awareness.

• We create work environments and practices that maintain work-family life balance.

• We support women to be in company management and provide equal opportunities.

• Women should not be subjected to any form of abuse, harassment, discrimination, oppression, coercion, slander, etc. We do not allow it to be exposed to such situations. We are always aware of the value they add to the world and our organization and support their existence.